Wycena obiektów w Poznaniu

Rynek nieruchomości dynamicznie się rozwija, nic więc dziwnego, że niezbędne jest stałe monitorowanie napływających informacji i staranie się o to, aby zbudować z nich wiarygodną mapę inwestycyjną. W naszym biurze nieustannie weryfikujemy powiększające się bazy danych starając się stwarzać podwaliny pod prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo. W naszym zespole działają najlepsi poznańscy specjaliści, dlatego też nasi klienci mają możliwość skorzystania ze wsparcia zarówno rzeczoznawców majątkowych, jak i analityków i doradców inwestycyjnych. Na specjalne życzenie klientów umożliwiamy wygenerowanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych, a także – na podstawie przeprowadzonej analizy – porównywanie ich z dokumentacjami obejmującymi obszar kraju inny niż Wielkopolska. Naszym głównym zadaniem jest jednak szacowanie wartości nieruchomości, dlatego też właśnie w tej dziedzinie możemy uznawać się za profesjonalistów.

mieszkaniaFunkcjonujemy w branży od wielu lat, pilnując przy tym, aby nasz rozwój był stały i równomierny, dlatego też wszyscy nasi pracownicy regularnie podnoszą własne kwalifikacje uczestnicząc w kursach i cyklach szkoleniowych, dzięki którym jeszcze lepiej są w stanie służyć naszym klientom. W przypadku takich elementów, jak wycena nieruchomości Poznań ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza, że wzrost liczby uczestników rynku branżowego zarówno w kontekście całej gospodarki, jak i kwestii prywatnych, wymaga wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom. Ciągłe zmiany, migracje oraz chęć inwestowania w posiadane przez siebie grunty, tereny pod zabudowę, lokale komercyjne, domy, firmy czy mieszkania, wymagają dokładnego zaplanowania wszystkich kroków. Poruszanie się po labiryncie branżowym po omacku rzadko kiedy kończy się planowanym sukcesem, przede wszystkim dlatego, że najskuteczniejsze w tej dziedzinie jest zawsze działanie strategiczne. Doskonale wiemy jak wyjątkowa i jak cenna jest każda nieruchomość, zależy nam więc na skutecznym wykorzystywaniu zdobytej przez nas wiedzy i wspieraniu naszych klientów w rozsądnym zarządzaniu własnym majątkiem. Zyskowna sprzedaż, fuzja czy kupno będą jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy możliwe stanie się dokładne oszacowanie wartości, dlatego też podstawową dziedziną naszej pracy jest przede wszystkim wycena nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem może jej dokonać wyłącznie uprawniony rzeczoznawca, dlatego też w sytuacji, w której wycenę zlecają instytucje państwowe, niezbędne jest skontaktowanie się z naszymi specjalistami. Tylko w taki sposób możliwe jest bowiem zdobycie operatu szacunkowego, czyli dokumentu urzędowego będącego indywidualną opinią rzeczoznawcy na temat konkretnego obiektu czy gruntu. Aby jednak szacowanie wartości mogło być wiarygodne i sporządzone w ustalonym tempie, konieczne jest zapewnienie dobrego przepływu informacji.

Posiadamy specjalistów z zakresu prawa, analiz rynkowych, raportowania,  oraz szacowania, dlatego też jesteśmy w stanie szybciej docierać do niezbędnych dokumentów. Staramy się tym samym stworzyć komfortowe warunki pracy rzeczoznawców, którzy mają więcej czasu na konstruowanie dokumentacji fotograficznych czy przeglądanie ksiąg wieczystych. Proponowane przez nas operaty szacunkowe każdorazowo posiadają wszystkie niezbędne informacje, są też zgodne z ogólnymi wytycznymi formalnymi i merytorycznymi. Możemy więc powiedzieć, że staramy się, aby w kwestiach takich, jak wycena nieruchomości Poznań oferował kompleksowość usług. Dbamy o utrzymanie wysokich standardów zawodowych i etycznych, przez co w ciągu kilkunastu ostatnich lat udało nam się zdobyć zaufanie setek zadowolonych klientów. Na co dzień zajmujemy się sporządzaniem opracowań odnoszących się w sposób bezpośredni do rozmaitych typów nieruchomości, bierzemy też pod uwagę indywidualne cele, dla których niezbędne jest dokonanie szacunków. Przedmiotem naszych wycen są więc najczęściej nieruchomości zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne  i komercyjne, takie jak chociażby magazyny czy pomieszczenia biurowe, nieruchomości specjalistyczne, do których można zaliczyć m.in. hotele i szpitale, a także grunty i nieruchomości rolne wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą sprzętową. Oferujemy także kompleksowe doradztwo z zakresu branży nieruchomościowej, pomagamy w sprawnym obrocie nieruchomościami, a także regularnie analizujemy sytuacje rynkowe, generując na ich podstawie kwartalne, półroczne i roczne raporty, zgodne ze wszystkimi najważniejszymi wytycznymi. Oczywiście przed przystąpieniem do wyceny staramy się bardzo dokładnie określić jej cel. 

PoznańDoskonale wiemy, że każdy klient – podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku posiadanej przez niego nieruchomości – przychodzi do nas w zupełnie innej sprawie, na podstawie wieloletniego doświadczenia jesteśmy jednak w stanie ustalić listę najczęściej podejmowanych kwestii. Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności zamiana lub sprzedaż domów i mieszkań, zabezpieczenia kredytów bankowych, konieczność określenia podatku od darowizn i spadków, ewidencja środków trwałych, fuzja dwóch lub więcej firm w jedno przedsiębiorstwo – w przypadku klientów komercyjnych, naliczanie opłat planistycznych i odszkodowań wynikających z tytułu poniesionych szkód, pozyskanie rekompensaty za mienie zabużańskie, a także wielu innych, mniej popularnych, choć nie mniej istotnych.

Partner

wechta

Kontakt