Rzeczoznawca majątkowy

Wszystkie działania związane bezpośrednio z branżą nieruchomości pociągają za sobą ryzyko popełnienia strategicznego błędu, dlatego też zawsze najrozsądniejszym rozwiązaniem jest decydowanie się na korzystanie z usług profesjonalnych doradców. W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych klientów staramy się więc nieustannie o podnoszenie naszych kwalifikacji i podchodzenie do każdego zlecenia w sposób jednostkowy. Na nasz zespół składają się nie tylko profesjonalni i doświadczeni doradcy, ale także analitycy i rzeczoznawcy, których rola nie zawsze jest tak zrozumiała i oczywista, jak mogłoby się tego spodziewać. Zwykle z pomocy osoby zajmującej się wyceną nieruchomości korzysta się dopiero w kontekście konkretnych sytuacji urzędowych, do których zaliczyć można na przykład konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym z podatków od darowizn i spadków lub też wymogi banków dotyczące udzielania kredytów hipotecznych.

rzeczoznawca majątkowyKim więc – w najogólniejszym zarysie – jest rzeczoznawca? W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie, że jest on osobą fizyczną, posiadającą wszelkie uprawnienia zawodowe, niezbędne z punktu widzenia dokonywania wycen, sporządzania operatów szacunkowych, a także wielu innych czynności, wymaganych przez przepisy i nadawanych przez właściwy organ państwowy, którym obecnie jest Minister Infrastruktury. Rzeczoznawca musi działać zgodnie ze wszystkimi normami prawnymi i etycznymi, a przede wszystkim funkcjonować i podejmować decyzje w taki sposób, aby nie działać ani na szkodę swojego klienta, ani na szkodę Skarbu Państwa. Konieczne jest więc zachowanie całkowitej bezstronności i ograniczanie się wyłącznie do danych zapisanych w najważniejszych dokumentach. Zwykle są to wyciągi z ksiąg wieczystych oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni, rzeczoznawca posiada jednak prawo do występowania do wszystkich instytucji państwowych z prośbą o wydanie niezbędnych dokumentów. Warunkiem jest oczywiście zasadność takiego działania, podyktowana koniecznością pozyskania większej ilości informacji, niemożliwych do zdobycia w inny sposób.

Ze względu na to, że ustawa o gospodarce wymaga od rzeczoznawców nieustannego doskonalenia własnych kwalifikacji zawodowych, staramy się regularnie uczestniczyć w najważniejszych cyklach szkoleniowych, dając tym samym naszym klientom możliwość współpracowania wyłącznie z najwyższej klasy specjalistami, którymi bez wątpienia są nasi pracownicy. W przypadku takich funkcji jak rzeczoznawca majątkowy Poznań może poszczycić się prawdziwymi specjalistami, w czym mamy swój bezsprzeczny udział. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na stworzeniu biura prężnie działającego na terenie Wielkopolski, a przede wszystkim jej stolicy, gromadząc każdego roku kolejną, liczną grupę zadowolonych klientów. Każdy rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, dlatego też uprawnienia zawodowe może zyskać tylko taka osoba, która posiada konkretną wiedzę, umiejętności oraz odznacza się doskonałą opinią.

Rzeczoznawcy majątkowi wykonują zawód zaufania publicznego posługując się przy tym pieczęcią państwową, niezbędne jest zatem surowe karanie jakichkolwiek przewinień oraz niedopatrzeń ze strony specjalisty. Kim więc musi być osoba, żeby mogła starać się o prawo bycia rzeczoznawcą? W pierwszej kolejności musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karana za jakiekolwiek przestępstwa przeciwko dokumentom i mieniu, w tym przede wszystkim za przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, a także za inne przestępstwa, które mogą być sprzeczne z wytycznymi wykonywanego zawodu. Kandydat na rzeczoznawcę musi też posiadać wykształcenie wyższe magisterskie i ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Za każdym razem niezbędna jest także odpowiednia praktyka, dlatego też osoby pragnące wykonywać zawód rzeczoznawcy mają obowiązek odbycia minimum rocznej praktyki zawodowej dotyczącej w sposób bezpośredni zakresu wyceny nieruchomości. Tytuł zawodowy otrzymuje się jednak dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, odbywającego się przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

nieruchomościDroga zawodowa jest wyjątkowo trudna, za pośrednictwem takich działań uzyskuje się jednak pewność, że główni zainteresowani są doskonale przygotowani do swojej pracy. Właśnie takich specjalistów mamy w swoim zespole, przez co jesteśmy w stanie oferować najwyższą jakość usług, zgodnie ze wszystkimi normami etycznymi i prawnymi. Razem ze wszystkimi przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy jako jedyny posiada prawo do szacowania wartości nieruchomości i sporządzania na ich podstawie indywidualnych opinii, zamkniętych w formie operatów szacunkowych. Ze względu jednak na to, że nie są to jedyne uprawnienia, nasi specjaliści oferują wszystkim zainteresowanym klientom dodatkowe usługi w postaci opracowań i ekspertyz, obejmujących takie elementy, jak chociażby efektywność inwestowania w nieruchomości oraz ich rozwój, oznaczanie przedmiotu własności odrębnej lokali, wartości nieruchomości w kontekście wytycznych bankowo-hipotecznych, wycenianie nieruchomości jako środków trwałych, a także szacowanie na potrzeby inwestorów indywidualnych. Dokładamy wszelkich starań, aby działanie naszego biura było maksymalnie funkcjonalne i pozwalało na rozwój inwestycyjny nieruchomości wszystkich naszych klientów.

Partner

wechta

Kontakt