Rynek nieruchomości raport

Dokładne i precyzyjne badanie rynku nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów, który musi zostać uwzględniony jeszcze przed przystąpieniem do sporządzania wyceny konkretnego domu, lokalu, gruntu, mieszkania czy każdego innego obiektu. Ze względu na to, że branża związana ściśle z zagadnieniem nieruchomości nieustannie się zmienia i ulega stałym przekształceniom, uwzględniający rynek nieruchomości raport, powinien być jak najbardziej aktualny, aby dane w nim zawarte były maksymalnie wiarygodne.

Przyjrzenie się badaniom rynkowym jest niejednokrotnie kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia, dlatego też tego typu elementy są uwzględniane przez rzeczoznawców majątkowych przed rozpoczęciem procesu szacowania wartości. Aby wycena mogła być uznana za trafną i obiektywną, raporty muszą uwzględniać wszystkie najważniejsze czynniki, które mają niebagatelne znaczenie dla pracowników biur nieruchomości oraz, wspomnianych już, rzeczoznawców. Z racji tego, że dane, niemal z dnia na dzień, muszą być weryfikowane, sprawozdania dotyczą informacji miesięcznych lub kwartalnych.

Podsumowujący rynek nieruchomości analiza zawiera w sobie w większości przypadków takie wiadomości, jak istotne spadki liczby i wartości udzielanych kredytów, spadki lub wzrosty cen mieszkań, popyt na mieszkania, wartości udzielanych kredytów hipotecznych, trendy pojawiające się branży nieruchomości, szacunki dotyczące przyszłych statystyk, informacje dotyczące rozwoju centrów handlowych oraz atrakcyjności poszczególnych działek budowlanych. W zależności oczywiście od tematyki sprawozdania, tego typu dane będą mniej lub bardziej szczegółowe. Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga zręcznej obserwacji i podejmowania trafnych decyzji, dlatego też umiejętność tworzenia raportów, analiz i opracowań, które miałyby znaczenie dla głównych zainteresowanych, jest niemal podstawą działalności biur zajmujących się badaniem rynku i doradztwem z działu nieruchomości. Zespoły badawcze, złożone z grup wykwalifikowanych analityków, dostarczają wszystkich najważniejszych informacji, które pozwalają na kreowanie konkurencyjnych biznesowo możliwości, opracowują strategie działań oraz umożliwiają osiągnięcie spodziewanego sukcesu przez zleceniodawców.

Ale uwzględniający rynek nieruchomości raport nie musi być wcale istotny dla inwestorów komercyjnych czy doświadczonych firm. Przydaje się on także w momencie, kiedy przeprowadzić należy skomplikowany proces ustalenia prawidłowej wartości konkretnego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich podstawowych elementów, które nie pozostają bez znaczenia w kontekście oceny finansowej względem zainteresowania potencjalnych nabywców. Dlatego też precyzyjnie przygotowana dokumentacja, taka jak właśnie raporty, ułatwia sporządzenie skutecznej wyceny nieruchomości oraz stanowi ważne zagadnienie odnoszone do obszarów podlegających analizie. Badanie rynku powinno uwzględniać takie czynniki, jak chociażby ukształtowanie terenu, obszar zabudowy mieszkaniowej, rozlokowanie terenów zielonych i przemysłowych, typ społeczności lokalnej, poziom bezpieczeństwa najbliższej okolicy, obecność miejsc pracy, stan środowiska naturalnego, obecność obiektów użyteczności publicznej i placówek handlowych, ogólna charakterystyka docelowego obszaru analizy wraz z raportem o aktualnym stanie rynku, a także analiza SWOT.

Oczywiście ostateczne zdanie w kwestii wyceny nieruchomości zależy od danego rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ to on posiada wszelkie możliwe uprawnienia, umożliwiające mu sporządzanie fachowego szacowania wartości i to od niego zależy podejście oraz metoda i technika, którymi będzie się posługiwał podczas swojej pracy. Decyzja co do metody powinna być podyktowana przede wszystkim celem sporządzania wyceny nieruchomości. Najczęstszymi stosowanymi celami, wobec których wykonywane jest szacowanie wartości to:

 

 • kupno lub sprzedaż nieruchomości,

 • konieczność zabezpieczenia kredytu bankowego,

 • przekształcanie prawa do lokalu ze spółdzielczego we własnościowe,

 • wycena na potrzeby biur rachunkowych

 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

 • chęć inwestowania w nieruchomość,

 • podział majątku,

 • obliczenia wysokości podatku od darowizny lub spadku,

 • ubezpieczenie majątkowe,

 • wycena szkód w przypadku konkretnego obiektu oraz

 • egzekucja z nieruchomości.

 

Istotne jest, aby poza celem sporządzania wyceny uwzględnić w niej takie aspekty, jak rodzaj nieruchomości, jej lokalizacja, realizowana funkcja, poziom zagospodarowania i wyposażenia, stan techniczny, a także wszelkie możliwe informacje o cenach, które zostały osiągnięte na skutek transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości o parametrach zbliżonych do szacowanego obiektu.

Podsumowujący rynek nieruchomości raport przekłada się na sukces i podstawę skutecznego działania związanego ściśle z badaniem branży mieszkaniowej. Nieumiejętność odczytywania danych, sporządzania prawidłowej analizy oraz wycen, a także podstawowych mechanizmów, którymi rządzi się branża, mogą skutkować nieotrzymaniem - na przykład - kredytu hipotecznego lub problemami z ustaleniem wysokości podatku od spadku czy darowizny, co w konsekwencji przekłada się na trudności z uregulowaniem zaległych opłat względem Skarbu Państwa.

Rzeczoznawca majątkowy przez przystąpieniem do sporządzenia operatu szacunkowego, który jest jego autorską opinią na temat wycenianej nieruchomości, dokładnie przygląda się wszelkim aspektom, które zależne są od konkretnego obiektu czy gruntu. Wszelkiego rodzaju raporty i sprawozdania są zatem istotnym zagadnieniem oraz podstawą gromadzenia podstawowej wiedzy na temat szacowanego obiektu. Źródłem wiedzy mogą być także wszystkie inne dokumenty, takie jak księgi wieczyste, katastery nieruchomości, mapy zasadnicze czy nawet miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni.

Partner

wechta

Kontakt