Oferta

Nasze biuro zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości oraz dokonywaniem wycen nieruchomości za pośrednictwem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Z tego też powodu oferujemy szacowanie wartości wszystkich typów mienia zarówno dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, ale także instytucji samorządowych i państwowych, urzędów skarbowych, sądów i banków. Zakres sporządzanych przez nas wycen obejmuje obszary odszkodowań i wynagrodzeń w eksploatacji liniowych inwestycji infrastruktury technicznej, bezumownego użytkowania nieruchomości oraz najpopularniejszych i najczęściej zlecanych wycen:

  • gruntów budowlanych, rolnych i przemysłowych,

  • gospodarstw rolnych, upraw i sadów,

  • drzewostanów, parków i działek letniskowych,

  • nieruchomości przemysłowych i komercyjnych, takich jak centra handlowe i biura,

  • budynków mieszkalnych,

  • mienia zabużańskiego,

  • maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

  • praw przysługujących z tytułu użytkowania wieczystego,

  • na potrzeby sądów i banków.

Wszystkie operaty szacunkowe oraz oszacowania wartości, na przykład takie, które sporządzane są na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytu, powstają ściśle według przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Wykonując swoją pracę dbamy o to, aby nasze działania były zgodne z naszymi kompetencjami oraz wytycznymi kodeksu etycznego, dlatego też do rąk naszych zleceniodawców trafiają raporty, analizy i wyceny, które zapewniają profesjonalną, fachową i obiektywną usługę i wiarygodne informacje.

Partner

wechta

Kontakt