O nas

Wiemy doskonale jak ważna, podczas zawierania umów kupna-sprzedaży, jest dokładna i profesjonalna analiza rynku nieruchomości oraz fachowo i obiektywnie sporządzone operaty szacunkowe. Od precyzyjnego ustalenia wartości nieruchomości zależy niejednokrotnie to, czy bank będzie chętny udzielić kredytu hipotecznego oraz czy możliwe będzie prawidłowe rozliczenie się ze Skarbem Państwa z tytułu otrzymanego spadku lub darowizny. Dlatego też na ręce naszych klientów składane są dokumentacje, które posiadają wszystkie wymagane wytyczne formalne oraz merytoryczne.

Bez względu na to, czy tworzone przez nas opracowania stanowią wyciągi z analiz rynku nieruchomości, raporty czy też operaty, zależy nam na tym, aby były one sformułowane w sposób przejrzysty i czytelny z jednoczesnym zachowaniem skrupulatności wyszukiwania informacji oraz przestrzeganiem ścisłych ustaleń prawnych. Wiedząc, że proces szacowania wartości wymaga gromadzenia precyzyjnej wiedzy na temat konkretnej nieruchomości oraz całego rynku, za każdym razem przeprowadzamy dokładną wizję lokalną, sporządzamy dokumentacje fotograficzne oraz pomiary inwentaryzacyjne. Na bieżąco poszerzamy swoje kompetencje, uczestnicząc regularnie w kursach i szkoleniach dokształcających, dzięki czemu mamy możliwość przeprowadzania analiz i wycen w sposób sprawny i rzetelny.

Wiemy, że każde zlecenie musi być potraktowane jako element niezależny i wyjątkowy, dlatego też staramy się zachować elastyczność i sprawić, aby każdy zleceniodawca otrzymał opracowania, które będą przekładały się na jego dalszy sukces. Bez względu na to czy działamy na rzecz klientów prywatnych czy komercyjnych, za każdym razem postępujemy zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej, dbając o zachowanie bezstronności oraz działanie z poszanowaniem prawa.

No images found.

Nieruchomości Wycena

Operat szacunkowy jest podstawą ustalenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem obrotu. Precyzyjne oszacowanie wartości odbywa się na podstawie cen transakcyjnych w danym okresie oraz parametrów samej nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Operaty oferowane przez ZFD przygotowywane są przez rzeczoznawców z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadających niezbędne licencje. Oferujemy krótkie terminy oraz elastyczne ceny dopasowane do budżetu klienta.

Rzeczoznawca majątkowy

Gromadzenie informacji dotyczących podstawowych danych na temat konkretnej nieruchomości czy działki budowlanej ma niebagatelne znaczenie w przypadku szacowania wartości mienia. Szereg czynników, które decydują o tym czy dany majątek jest wystarczająco atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, jest możliwy do określenia za pośrednictwem precyzyjnej wizji lokalnej oraz tego, co ma do zaoferowania poprzez rzeczoznawcę majątkowego

Rzeczoznawca - wycena nieruchomości

Sporządzanie inwentaryzacji jest zazwyczaj pierwszym krokiem, który musi zostać wykonany zanim rozpocznie się proces szacowania wartości konkretnego obiektu. Jest to zatem jeden z ważniejszych etapów, na drodze do ustalenia realnej wartości. Rzeczoznawca w toku pracy posługuje się licznymi narzędziami specjalistycznymi.

Wyceny domów

Wzrost wartości domu może być uzależniony nie tylko od wyglądu zewnętrznego czy technicznego stanu wewnętrznego nieruchomości, ale także od takich elementów, jak chociażby preferencje własne kupujących, obowiązujące trendy oraz zwiększanie wartości bezpośredniej okolicy. Ze względu na to, że od kilku lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kupnem mieszkań i domów, ich wyceny, a w szczególności wyceny domów, stały się niezwykle istotne w sytuacji zawierania umów kupna-sprzedaży...

Wyceny mieszkań

Nierzadko okazuje się, że profesjonalna analiza jest niezbędna, kiedy konieczne staje się ustalenie wysokości raty kredytu, kwestii związanych z podatkami – na przykład wyliczanymi od darowizny lub spadku. Obiektywne wyceny mieszkań są niezbędne także bankom, kiedy pojawia się konieczność zabezpieczenia długu na konkretnej nieruchomości i wszelkich kredytów hipotecznych.

Rzeczoznawca nieruchomości

Podstawowym pytaniem, które pojawia się w konieczności zdefiniowania sobie potrzeby sporządzania wyceny nieruchomości, jest pytanie o to, jaki właściwie jest cel wykonywania tego typu działania. O tym jak i kiedy powinno się podjąć szacowania wartości, decydują zazwyczaj takie elementy, jak konieczność wzięcia kredytu w banku, wszelkiego typu transakcje kupna-sprzedaży, chęć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa czy dokonania fuzji dwóch lub więcej firm w jedną spójną całość...

 Wyceny nieruchomości

Wydaje się, że prędzej czy później każdy będzie zmuszony stanąć przed koniecznością sporządzenia wyceny swojej nieruchomości, a ma to miejsce najczęściej w sytuacji, kiedy rozpoczęty został proces ubiegania się o kredyt w banku. Głównymi beneficjentami biur rzeczoznawców majątkowych są zazwyczaj – poza osobami fizycznymi – wspomniane już banki, urzędy, sądy, firmy i przedsiębiorstwa oraz wszystkie pozostałe podmioty, które stanowią odbiorców wycen.

Wycena nieruchomości online

Baza cen transakcyjnych pozwala na szybkie i precyzyjne określenie prognozowanej ceny nieruchomości trafiających na rynek. Internetowa wyceniarka pozwala na porównanie cen osiąganych przez działki, obiekty, domy i mieszkania w dowolnej lokalizacji oraz w oparciu o parametry takie jak powierzchnia, wiek, rodzaj budownictwa oraz wiele innych. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Sprawdź sam!

Wycena nieruchomości - Poznań

Nasze biuro zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości oraz dokonywaniem wycen nieruchomości za pośrednictwem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Jako firma ulokowana w Poznaniu specjalizujemy się przede wszystkim w obsłudze poznańskiego oraz wielkopolskiego rynku.

Partner

wechta

Kontakt